Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na kadencję 2018-2022

1. Arkadiusz Szajewski – przewodniczący– tel. 91 444 11-67
2. Danuta Gertruda – wiceprzewodnicząca– tel. 91 444 10-07
3. Łobodzińska Wiesława – sekretarz – tel. 91 444-38-13

4. Aneta Domalewska – członek – tel. 91 444 11-05
5. Teresa Trzeciak – członek – tel. 91 444 26 41
6. Lidia Lewicka – członek – tel. 91 444 28 16

Komisja rewizyjna:
Rafał  Skorasiński – tel.91 444 11 79
Lis Maria – tel. 91 444 13 03
Elżbieta Tomczyńska – tel. 91 444 33 39

Pracownicy etatowi PKZP

  1. Juras Marzena – księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31, tel. 91 444 1002 pracownicy administracji
    i obsługi
  2. Izabela Więckowska – księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31, tel. 91 444 10 20 pracownicy dydaktyczni
  3. Tkaczyk Elżbieta – kasjer, al. Papieża Jana Pawła II 31, tel. 091 444 11 26

Statut-PKZP-2-4-3