Zarząd PKZP zwrócił się do radcy prawnego o opinię dotyczącą interpretacji pojęcia zdarzenie losowe. Informacja ta jest istotna w przypadku przyznawania zapomóg losowych członkom Kasy. W załączniku uzyskana odpowiedź. Proszę zwrócić szczególną uwagę na fragment, dotyczący zapomóg w przypadku długotrwałej choroby – jednocześnie musi wystąpić warunek nagłego zdarzenia losowego.

Opinia