nr konta:

prosimy o wpłaty na nowe konto PKZP:

63 1240 3927 1111 0010 5746 5107

Bank Pekao  II Oddział w Szczecinie

stare konto, aktywne do końca czerwca 2014 r. :

59 1020 4795 0000 9302 0004 3521

PKO BP pl. Orła Białego 5