Archiwum PKZP będą zamieszczane dokumenty o treści istotnej dla członków Kasy. Pełną dokumentacją dysponuje przewodnicząca PKZP. Kartoteki i dokumenty finansowo-księgowe są poufne i nie udostępniane.

prot1walne13
prot.walne12
prot2.13
1_pdfsam_2015-07-10-11-34-05-01
Walne 6.11.’14
sprawozd.11