Data następnego posiedzenia Zarządu PKZP : 10.07.2018 (wtorek) godz. 8.00.

Przypominam, że tradycyjnie w sierpniu nie będzie posiedzenia zarządu.

UWAGA!

20 czerwca o godz. 13:15 zacznie się walne zebranie członków Kasy. Obecność pożądana, w programie m. in. wybór zarządu i komisji rewizyjnej na nową, czteroletnia kadencję. Zebranie odbędzie się w Auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego (drugi termin godz. 13:30).

ZAPRASZAMY

Przyjmowanie wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy, od członków-pracowników niebędących nauczycielami akademickimi :

Piątek w godz. 9.00 – 11.00 al. Papieża Jana Pawła II 31, pok.106

Wnioski od członków Kasy-nauczycieli akademickich przyjmowane są w godz. urzędowania administracji w p.201.

Przypominamy, że wnioski należy składać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca – PRZED posiedzeniem zarządu.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz w miesiącu.

Czytaj więcej

 • Zarząd i statut PKZP

  Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na kadencję 2014-2017

  1. Hubaj-Bochniarz Małgorzata – przewodnicząca – tel. 91 444 24 17
  2. Karoński Marek – wiceprzewodniczący – tel. 91 444 11-20
  3. Łobodzińska Wiesława – sekretarz – tel. 91 444-38-13

  4. Szajewski Arkadiusz – członek – tel. 91 444 11 67
  5. Trzeciak Teresa – członek – tel. 91 444 26 41
  6. Gertruda Danuta – członek – tel. 91 444 10 07

  Komisja rewizyjna:
  Skorasiński Rafał – tel.91 444 11 79
  Lis Maria – tel. 91 444 13 03
  Kapuścińska Maria Jolanta – tel. 91 444 11 81

  Pracownicy etatowi PKZP
  1. Nowak Renata – księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31, tel. 091 444 13 12
  2. Juras Marzena – księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31, pok. 106, tel. 091 444 10 02
  3. Tkaczyk Elżbieta – kasjer, al. Papieża Jana Pawła II 31, kasa Nr 2, tel. 091 444 11 22

  Statut PKZP-2-4-2

 • Nr Konta

  Nr konta do wpłat na Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową US

  63 1240 3927 1111 0010 5746 5107

  Bank Pekao  II Oddział w Szczecinie

 • Archiwum PKZP

  W Archiwum PKZPW będą zamieszczane dokumenty o treści istotnej dla członków Kasy

 • Wnioski do pobrania

  Deklaracje, wnioski o udzielenie pożyczki, wnioski o skreślenie z listy członków

  Deklaracja przystąpienia do PKZP

  Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP

  Wniosek o udzielenie pożyczki

 • Opinia prawna

  Opinia prawna dot. pojęcia „indywidualne zdarzenie losowe”

 • Walne zebranie

  Walne Zebranie członków PKZP w dniu 21.06.2017r.