• Walne zebranie

  Walne Zebranie członków PKZP w dniu 17.06.2019.

Data następnego posiedzenia Zarządu PKZP : 11.07.2022 godzina 08:00 Poniedziałek.

Z poważaniem Zarząd PKZP.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego w trakcie składania dokumentów do Kasy PKZP

Składanie dokumentów do kasy PKZP tylko za pomocą poczty elektronicznej, lub poczty wewnętrznej, brak możliwości składania dokumentów osobiście ze względu na sytuację zagrożenia epidemiologicznie Covid19. Przyjmowanie wniosków o udzielenie chwilówki po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikami Kasy PKZP (Pani Marzena Juras, oraz Pani Izabela Więckowska), telefony w zakładce pracownicy etatowi PKZP.

 

Zarząd PKZP zmienia terminy i godziny przyjmowania wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy w celu usprawnienia działania:

 1. Przyjmowanie wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy PKZP, od członków-pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Piątki w godz. 9.00 – 11.00 al. Papieża Jana Pawła II 31, pok.105

 1. Przyjmowanie wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy PKZP, od członków nauczycieli akademickich:

Środy i Piątki w godz. 9.00 – 11.00 al. Papieża Jana Pawła II 31, pok.104

 1. Przypominamy, że wnioski należy składać najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca – przed posiedzeniem zarządu, wnioski złożone w późniejszym terminie zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu zarządu kasy PKZP. Zebrania zarządu PKZP odbywają się każdego 10 dnia roboczego z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

Z poważaniem
Przewodniczący Kasy PKZP
Arkadiusz Szajewski

Czytaj więcej

 • Zarząd i statut PKZP

  Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na kadencję 2018-2022

  1. Arkadiusz Szajewski – przewodniczący– tel. 91 444 11-67
  2. Danuta Gertruda – wiceprzewodnicząca– tel. 91 444 10-07
  3. Łobodzińska Wiesława – sekretarz – tel. 91 444-38-13

  4. Aneta Domalewska – członek – tel. 91 444 11-05
  5. Teresa Trzeciak  – członek – tel. 91 444 26 41
  6. Lidia Lewicka – członek – tel. 91 444 30 30

  Komisja rewizyjna:
  Rafał Skorasiński  – tel.91 444 11 79
  Lis Maria – tel. 91 444 13 03
  Elżbieta Tomczyńska Elżbieta – tel. 91 444 24 08

  Pracownicy etatowi PKZP

  1. Juras Marzena – księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31, tel. 91 444 1002 pracownicy administracji i obsługi

   

  1. Izabela Więckowska – księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31, tel. 91 444 10 20pracownicy dydaktyczni

   

  1. Tkaczyk Elżbieta – kasjer, al. Papieża Jana Pawła II 31, tel. 091 444 1125

   

  Statut-PKZP-2-4-3

 • Nr Konta

  Nr konta do wpłat na Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową US

  63 1240 3927 1111 0010 5746 5107

  Bank Pekao  II Oddział w Szczecinie

 • Wnioski do pobrania

  Deklaracje, wnioski o udzielenie pożyczki, wnioski o skreślenie z listy członków

  Deklaracja przystąpienia do PKZP

  Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP

  Wniosek o udzielenie pożyczki

 • Opinia prawna

  Opinia prawna dot. pojęcia „indywidualne zdarzenie losowe”

 • Archiwum PKZP

  W Archiwum PKZPW będą zamieszczane dokumenty o treści istotnej dla członków Kasy

 • RODO

  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych.