• Walne zebranie

  W dniu 28.02.2023 r. odbyło się walne zebranie Członków KZP w zebraniu uczestniczyło 21 osób, przyjęto cztery uchwały, oraz podjęto decyzję o zwiększeniu pożyczek do 25 i 30 tyś zł. Pozostałe informacje ukażą się wkrótce.

Data następnego posiedzenia Zarządu KZP : 10.11.2023 r. godzina 08:30 piątek.

Z poważaniem Zarząd KZP.

Składanie dokumentów do kasy KZP osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, poczty wewnętrznej nie składamy dokumentów w EZD. Przyjmowanie wniosków o udzielenie chwilówki po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikami Kasy KZP (Pani Marzena Juras, oraz Pani Izabela Więckowska), telefony w zakładce pracownicy etatowi KZP.

 

Zarząd KZP zmienia terminy i godziny przyjmowania wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy w celu usprawnienia działania:
1. Przyjmowanie wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy KZP, od członków-pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Piątki w godz. 9.00 – 11.00 al. Papieża Jana Pawła II 31, pok.105
2. Przyjmowanie wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy KZP, od członków nauczycieli akademickich:
Środy i Piątki w godz. 9.00 – 11.00 al. Papieża Jana Pawła II 31, pok.104
3. Przypominamy, że wnioski należy składać najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca – przed posiedzeniem zarządu, wnioski złożone w późniejszym terminie zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu zarządu kasy KZP. Zebrania zarządu KZP odbywają się każdego 10 dnia roboczego z wyłączeniem sierpnia.

Z poważaniem
Przewodniczący Kasy KZP
Arkadiusz Szajewski

 

Czytaj więcej

 • Zarząd i statut KZP

  Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

  Arkadiusz Szajewski – przewodniczący            tel. 91 444 11-67
  Kamila Latocha – wiceprzewodnicząca             tel. 91 444 13-39
  Aneta Domalewska – wiceprzewodnicząca       tel. 91 444 11-05
  Lidia Lewicka – sekretarz                                tel. 91 444 28-16
  Katarzyna Borawska – członek                        tel. 91 444 10-99

  Komisja rewizyjna:
  1. Lis Maria                    tel. 91 444 13 03
  2. Marta Narkiewicz        tel. 91 444 10 96
  3. Rafał Mikulak              tel. 91 444 10 15

  Pracownicy etatowi KZP

  1. Juras Marzena – księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31,
  tel. 91 444 1002 pracownicy administracji i obsługi
  2. Izabela Sołowiej– księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31
  tel. 91 444 10 20 pracownicy dydaktyczni
  3. Tkaczyk Elżbieta – kasjer, al. Papieża Jana Pawła II 31,
  tel. 091 444 1125

   

  Statut-PKZ z dnia 28.02.2023

 • Nr Konta

  Nr konta do wpłat na  Kasę Zapomogowo-Pożyczkową US

  63 1240 3927 1111 0010 5746 5107

  Bank Pekao  II Oddział w Szczecinie

 • Wnioski do pobrania

  Deklaracje, wnioski o udzielenie pożyczki, wnioski o skreślenie z listy członków

  Deklaracja przystąpienia do KZP

  Wniosek o skreślenie z listy członków KZP

  Wniosek o udzielenie pożyczki

 • Opinia prawna

  Opinia prawna dot. pojęcia „indywidualne zdarzenie losowe”

 • Archiwum KZP

  W Archiwum KZP będą zamieszczane dokumenty o treści istotnej dla członków Kasy

 • RODO

  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych.