Data następnego posiedzenia Zarządu PKZP : 10.06.2019 (poniedziałek) godz. 8.00.

Przypominam, że tradycyjnie w sierpniu nie będzie posiedzenia zarządu.

W dniu 17.06.2019.o godz. 13:30 w auli Wydziału Matematyczno Fizycznego odbędzie się walne zebranie członków PKZP.

Zarząd PKZP zmienia terminy i godziny przyjmowania wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy w celu usprawnienia działania:

 1. Przyjmowanie wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy PKZP, od członków-pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Piątki w godz. 9.00 – 11.00 al. Papieża Jana Pawła II 31, pok.106

 1. Przyjmowanie wszelkich wniosków, związanych z działalnością Kasy PKZP, od członków nauczycieli akademickich:

Środy i Piątki w godz. 9.00 – 11.00 al. Papieża Jana Pawła II 31, pok.305

 1. Przypominamy, że wnioski należy składać najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca – przed posiedzeniem zarządu, wnioski złożone w późniejszym terminie zostaną rozpatrzone na następnym posiedzeniu zarządu kasy PKZP. Zebrania zarządu PKZP odbywają się każdego 10 dnia roboczego z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

                  Z poważaniem

                      Przewodniczący Kasy PKZP

                      Arkadiusz Szajewski

Czytaj więcej

 • Zarząd i statut PKZP

  Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na kadencję 2018-2022

  1. Arkadiusz Szajewski – przewodniczący– tel. 91 444 11-67
  2. Danuta Gertruda – wiceprzewodnicząca– tel. 91 444 10-07
  3. Łobodzińska Wiesława – sekretarz – tel. 91 444-38-13

  4. Aneta Domalewska – członek – tel. 91 444 10-30
  5. Trzeciak Teresa – członek – tel. 91 444 26 41
  6. Lidia Lewicka – członek – tel. 91 444 28 16

  Komisja rewizyjna:
  Skorasiński Rafał – tel.91 444 11 79
  Lis Maria – tel. 91 444 13 03
  Tomczyńska Elżbieta – tel. 91 444 33 39

  Pracownicy etatowi PKZP
  1. Nowak Renata – księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31, tel. 091 444 13 12
  2. Juras Marzena – księgowa, al. Papieża Jana Pawła II 31, pok. 106, tel. 091 444 10 02
  3. Tkaczyk Elżbieta – kasjer, al. Papieża Jana Pawła II 31, kasa Nr 2, tel. 091 444 11 22

  Statut PKZP-2-4-2

 • Nr Konta

  Nr konta do wpłat na Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową US

  63 1240 3927 1111 0010 5746 5107

  Bank Pekao  II Oddział w Szczecinie

 • Archiwum PKZP

  W Archiwum PKZPW będą zamieszczane dokumenty o treści istotnej dla członków Kasy

 • Wnioski do pobrania

  Deklaracje, wnioski o udzielenie pożyczki, wnioski o skreślenie z listy członków

  Deklaracja przystąpienia do PKZP

  Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP

  Wniosek o udzielenie pożyczki

 • Opinia prawna

  Opinia prawna dot. pojęcia „indywidualne zdarzenie losowe”

 • Walne zebranie

  Walne Zebranie członków PKZP w dniu 20.06.2018.